De services die IPA FPE levert is op te delen in drie categorieën

Het verlenen van service aan FE’s deelnemers heeft prioriteit. Hierbij richt de service zich vooral op het bevorderen van de professionaliteit van de FE, waardoor persoonlijke kwesties die van invloed zouden kunnen op het werk, worden geminimaliseerd. Dit wordt bevorderd door:
  • Discussies    Door in een onafhankelijke virtuele wereld discussies mogelijk te maken tussen de deelnemers onderling, waar zij nieuwe en bestaande methodieken en technieken, instrumenten kunnen bespreken. Waarin groepen als de 'Forensic Quality Circles', 'Circles for related Professionals' en 'General Questions Circle' de professionaliteit, kwaliteit, functionaliteit en toepasbaarheid, onderdeel van die discussie zijn. Voor zaken zoals de arbeidsomstandigheden op het werk gaat, het testen en daar waar ze elkaar kunnen helpen in het aandragen van oplossingen als tot meer professionaliteit.
  • Bibliotheek  i.o. De bibliotheek is iets waar de deelnemers kennis en informatie kunnen vinden, een dynamische “Forensic On-line Library” die als basis en uitgangspunt heeft dat daar up-to-date die informatie is opgeslagen welke van belang zijn voor de ontwikkeling en het onderhouden van de professionaliteit van een FE.
  • Het uitdragen van forensische kennis    < Het uitdragen van kennis wordt deelnemers mogelijke gemaakt, die hun medeverantwoordelijkheid kenbaar hebben gemaakt door STE status* aan te vragen via IC4You2. Deze deelnemers dragen bij aan de kennisversnelling bij de publieke sector.
  • Register van FE*      Het register van FE is onderdeel van IC4You2 en is vrijwillig en zal worden gebruikt om een goed overzicht te verkrijgen in de mogelijkheden, expertise, ervaring en locatie van FE’s, dit komt zeker van pas om een selectie maken voor een inzet als STE*.
  • Register van Forensische laboratoria      In dit register van IC4You2 kan een forensische onderzoekslaboratorium zich inschrijven onder vermelding van accreditatie geldigheid en erkende deskundigheid gebieden. De deelnemers/klant(en) (Politie, Rechters, Openbaar ministerie) kunnen via dit register inzicht krijgen wie, wat en waar hoe het staat met accreditatie, deskundigheid, ervaringen en de locatie.
  • Werken aan medeverantwoordelijkheid       Doordat deelnemers van IPA FPE erkennen dat met deze deelname er een medeverantwoordelijkheid van hen wordt geëist, iets wat niet op zichzelf staat. Hiermee gaan we gezamenlijk aan de slag door op zoek te gaan, naar elkaar en te bepalen wat belangrijk is en waar prioriteiten liggen.
Deze dienst is bedoeld voor mensen in de publieke sector, deze mensen kunnen direct of indirect, vanaf het begin of na een incident met een politieonderzoek in aanraking komen. Die professionals hebben ook wat forensische kennis nodig om te begrijpen en te leren. (De zogenaamde leercirkel). 
Het verstrekken van informatie aan de particuliere sector over de toegepaste methodes en/of gebruikte techniques en/of software e.d. Deze dienst is ondergebracht bij IC4You2 en maakt deel uit van het Forensische Registratie Informatie Centrum, waar met de ID Checker gratis informatie kan worden opgehaald na het invoeren van een Forensic Registration ID van IC4You2. Verder kan er in de toekomst tegen betaling toegang worden verleend tot de Forensic On-line Library    i.o.
Deze service en mogelijkheden zijn mede door IC4You2 mogelijk gemaakt, zodat IPA FPE kan groeien met haar deelnemers om hen te stimuleren in professionaliteit en waar de deelnemers in staat worden gesteld om de balans te herstellen in de tekorten aan forensische kennis bij elkaar en in publiekrechtelijke organen.

 * Klik hier voor meer informatie mbt STE zie Consultancy in Professional Expertise