Over IPA FPE 

De Independent Professional Association of Forensic Police Experts (IPA FPE) is een onafhankelijke non-profit organisatie, van en voor professionals, werkzaam in het forensisch opsporingsonderzoek. De basis van IPA FPE ligt in Nederland: de eigenaar van IC4You2 heeft dit opgezet. Beide hebben als gezamenlijk doel om op te komen voor de professionele belangen en de kennisversnelling van Forensic Expert (FE) en Special Assigned Enforcers (SAE).

IPA FPE herstelt hiermede de missing link, in de onafhankelijke informatie voorziening voor een FE en SAE.

Samen met de aangesloten deelnemers wil IPA FPE de onderlinge kennis veilig stellen en verrijken, bevorderen en werken aan een kennisversnelling in praktische zin voor het openbaar ministerie, de openbare aanklagers en andere publieke organen.

De Nederlandse grenzen impliceren niet, dat de diensten van IPA FPE buiten de grenzen niet openstaan voor anderen. Het beroep van een FE en SAE hebben beide de beroepsethiek, “Staan voor en Waarborgen van een accuraat en rechtvaardig opsporingsonderzoek” iets wat ook buiten Nederland geldt. Een basisprincipe en een “must” in het delen van die kennis, ervaring en behoeftes is je niet laten beperken door landsgrenzen! Immers de onderzoeksresultaten en het handelen van zowel de FE’s en SAE’s, dragen bij om de samenleving veiliger te maken.