Door interactie kun je elkaar inspireren.

  

Praat, praat en schrijf je 2e gedachte op.

 

Deel je bevindingen met andere experts

   

  

Beoordeel elkaars bevindingen en geef antwoord.

    

    

Controleer of dit in lijn is met Professionele kwaliteit.

    

  

Ga akkoord met een best practice-methode.    

IPA FPE is de eerste onafhankelijke beroepsgroep van en voor Forensische Experts(FE) binnen het opsporingsonderzoek door Politie en Wetenschappelijke instituten. Met IPA FPE is de focus gericht op de mogelijkheden en kwalitatieve toepassing van kennis en ervaringen in dat opsporingsonderzoek. Een proces van delen in het algemeen. Waarbij de kern ligt in het onderling bevorderen en verspreiden van die toegepaste forensische kennis bij en door de professionals.


Act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or in the person of another, always at the same time as an end and never simply as a means*.

* Immanuel Kant

— Voor meer info klik dan hier