Doel / Missie

Het doel van het IPA FPE is om een centraal informatiepunt in te richten waar de Forensische Experts (FE) politie en wetenschap met elkaar kunnen communiceren, discussiëren, informatie kunnen inzien van methodieken, technieken en software. Één centrale plek waar de forensische kennis en ervaring op peil kan worden gehouden door de uitwisseling en het toegankelijker maken ervan. In een onafhankelijke omgeving waar FE’s zich vrij voelen en kunnen discussiëren over hun professie. Wanneer externe persoonlijke of professionele omstandigheden invloed hebben op het professionele resultaat van de FE wil IPA FPE een handreiking doen ter verbetering. Indien nodig gaat IPA FPE in gesprek met de betreffende instantie. Het delen van kennis en het gezamenlijk erkennen van de noodzaak daarvan is een van de basisprincipes waarop IPA FPE deelnemers hun missie nakomen en staan voor professionele groei. IPA FPE wil voor het individuele deelnemer op zoek gaan naar professionele oplossingen en/of verbeteringen.

Een antwoord hierop is de Forensic On-line Library een initiatie van IC4You2 waar IPA FPE toegang tot heeft. Waarmee IPA FPE de praktijk en wetenschap dichterbij elkaar wil brengen. De publieke sector is niet bij machte om dit onafhankelijk in een goede structuur te regelen.

Elk deskundigheidsgebied heeft zijn eigen virtuele kwaliteitskring om kennis en kunde uit te wisselen, een veilige plek om te praten over alle aspecten gerelateerd aan verbetering van de professionele prestaties in kwalitatieve zin.

IPA FPE zorgt dat elk FE deelnemer toegang krijgt tot de benodigde of vereiste informatie, methoden of materiaal, enz.

Hoe belangrijk is de rol van FE’s

Zonder enige twijfel hebben Forensische Experts een belangrijke rol in het oplossen van misdrijven. Zijn kennis, ervaring, opleiding etc. is van groot belang in de bewijsvoering en bij het vaststellen van de “toedracht”, omdat deze misdrijven/incidenten personen en/of ons maatschappelijk leven raken. Het is dus van belang dat een FE over de benodigde informatie kan beschikken zodat hij (en ook zij natuurlijk) accuraat kan werken en rechtvaardig onderzoek kan garanderen.

Het werk van een FE krijgt niet altijd die aandacht die het verdient. Door series als CSI op de televisie wordt er regelmatig een onjuist beeld geschetst over het echte werk. Dergelijke series geven het publiek, maar ook mensen van de rechtbank en/of het Openbaar Ministerie een onjuist beeld over het werk- en mogelijkheden van FE’s.

Dit alles heeft zowel een positief als negatief effect; de positieve kant is dat Forensisch opsporingsonderzoek populair is onder het publiek, negatief is de weergave van gebruikte technieken in dergelijke series, het zet mensen op het verkeerde been. De reële mogelijkheden van het forensisch onderzoek zijn feitelijk anders en beperkter. Het roept vragen op bij burgers en van mensen van de rechtbank; Waarom wordt door FE’s geen gebruik gemaakt van een dergelijke techniek? Dit alles creëert een verwachtingspatroon bij de zgn ’Old Cases’

Doel op een rij klik dan hier

Tekst uit de statuten: Hoofdstuk 2 art.2 and 3 ….Klik dan hier