De “Board” van de IPA FPE

Het Bestuur bestaat uit ten minste twee leden: een voorzitter, een secretaris/penningmeester. De overige leden van het bestuur gaan de rol van Commissaris(sen) en Liaison Officer(1x). Het reglement van de stichting voorziet in een verder invulling, voor zover deze niet zijn opgenomen in de statuten van de stichting.

In het samenstellen van het Bestuur is de volgende vertegenwoordiging als richtlijn worden gehanteerd.

  • 2 x een persoon zijnde een Forensisch Expert, 
  • 1 x een persoon van een Nationaal Forensisch Instituut,
  • 1 x een persoon vanuit het Openbaar Ministerie.
  • 1 x een onafhankelijke jurist / forensisch expert,

Een Raad van Toezicht ziet toe op de ontwikkelingen in het kader van de doelstelling van IPA FPE.

Voor het organisatie schema Klik dan hier