Herkennen, Erkenning en Waarderen van inzet

Het doel van IPA FPE is erop gericht om mensen ervan bewust te maken, wat het belang is en de rol is van een FE in relatie tot de maatschappelijk veiligheid. Hun expertise, inzet, kennis en ervaring in combinatie met opsporingsonderzoek methodieken en tools vormen de elementen die benodigd zijn om te kunnen slagen in hun missie/ opdracht. Een bijzondere bijdrage die het ‘Staan voor en Waarborgen van een Accuraat en Rechtvaardig Opsporingsonderzoek’ verder stimuleert mag dan ook niet ongemerkt voorbij gaan. Deelnemers kunnen dan ook personen en/of tools en/of bedrijven aandragen voor een onderscheiding.

Een Erelidmaatschap kan alleen worden toegekend aan FE’s die deelnemers van IPA FPE. Het toekennen van een erepenning of een Onderscheiding/”Award” is voor behouden aan overheidsinstellingen, bedrijven, equipement en personen buiten de publieke sector. Iedere aanbeveling tot onderscheiding/ waardering zal worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie van IPA FPE. Zij nemen de voordracht in behandeling en bevelen aan of wijzen af. Het Bestuur van IPA FPE zal dit gaan afstemmen met de Raad van Toezicht.

Aanbevelingen

Het Bestuur van IPA FPE zal een positieve beslissing bekend maken. Het Erelidmaatschap is een prachtig signaal voor de alle IPA FPE deelnemers, maar ook een stimulans voor anderen. Immers het motto van IPA FPE wordt hierdoor versterkt hun opdracht(en) hebben bijgedragen en doen/deden er toe! Het toekennen van een Onderscheiding/ Award is ook bedoeld voor bedrijven & overheidsinstituten die het ‘Staan voor en Waarborgen van een Accuraat en Rechtvaardig Opsporingsonderzoek’ dit stimuleren. Het zijn bijzondere bijdragen die een stimulerende werking op accuraat werken en leiden tot een beter resultaat, die kunnen worden voorgedragen voor de IPA FPE AWARD. De criteria en procedures hierover zullen nog volgen.